Forord

Vi har alle et sted, vi kommer fra.

En by, et kvarter, en gade - og så familien et udgangspunkt for livet.

Denne familiehistorie er blevet til ved manges indsats. Vi søskende har skrevet om barndoms- og ungdomsminder, om mor og far og om hinanden. Jeg håber denne samling historier i "Familien" kan underholde, give indsigtog anledning til at fundere lidt over livet blandt almindelige mennesker tidligt i dette århundrede.

Familiens yngre medlemmer kan gemme vores historier sammen med de mere generelle fra historiebøgerne eller de dramatiserede fra film og TV.

Vi ældre kan glæde os over med egne ord, at have fortalt vores del af historien, mens tid er.

Udover far´s og mine historieskrivende søskende har Bernhards drenge Henning og Bent bidraget. Henning, Ingrid og Agnete har læst korrektur, Dorte og Helge har renskrevet og Jens og Helge har hjulpet med billeder og layout. Alene havde jeg ikke kunnet overkomme al dette.

Et eksemplar af bogen er afleveret til Kolding Lokalhistorisk arkiv i forseglet kuvert, der først må åbnes i år 2025. Derved giver vi vores beskedne bidrag til eftertidens forståelse af fortiden.

Viggo Faurby

November 1994.